Şirket Politikası

You are here:

Şirket Politikası

Kalite Politikamız

Taşımacılık hizmetinde belirlediği misyon, vizyon ve değerleri ile hareket eden, müşterilerinin talep ve beklentilerini üst düzeyde karşılayabilecek bir yönetim sistemi kurarak sürekli geliştiren, ulusal ve uluslararası yasalara uyan, gerekli yatırımları yaparak teknolojiyi kullanan, çevreye gereken saygıyı gösteren, duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, sosyal uygunluk standartlarını benimsemiş, iş etiği kurallarını içselleştirmiş bir firma kültürü oluşturmak için gerekli sistemleri kurmak ve uygulamak kalite politikamızın esasını teşkil etmektedir.

Çevre Politikamız

Çevre sorumluluklarımızın bilincinde her türlü faaliyetimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek üzere gereken önlemleri almak bizim için yaşamsal önem taşımaktadır.
Bu çerçevede çevre politikamızın ana ilkeleri aşağıda olduğu gibidir:
• Çevre ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuata uymak.
• Oluşabilecek atıklarımızın çevreye vereceği zararı en aza indirmek.
• Çalışanlarımız, müşterilerimiz, taşeronlarımız ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek üzere faaliyetler düzenlemek.
• Faaliyet alanımızda çevre dostu ürünler kullanmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm faaliyetlerimizde önce sağlık ve güvenlik ilkesi ile hareket edilerek İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;
• Yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuata uymak,
• Önceden tedbir alarak; iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaları yapmak,
• İş sağlığı ve Güvenliği konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak,
• Çalışanlarımızı bu konuda düzenli olarak eğitmek ana hususlardır.

Sosyal Uygunluk Politikası

Sosyal Uygunluk Standartları ile hizmetlerimizi gerçekleştirirken, çalışanlarımızın yasalardan kaynaklanan tüm haklarının
sağlanması yönünde hareket edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bu kapsamda:

 • Firmamızda 18 yaş altı çocuk işçi çalıştırılmayacak.
 • Çalışanlarımıza kötü muamele ve zorla çalıştırma yapılmayacak.
 • Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmayacak.
 • Çalışanlarımızın tümü sigortalı yapılacak ve minimum asgari ücret ödenecek.
 • Çalışma koşullarının sağlıklı ve güvenilir olması temin edilecek.
 • Çalışma saatleri yasal limitler dahilinde düzenlenecek.
 • Çalışanlarımıza sosyal uygunluk konularında periyodik eğitimler verilecek.
 • Tedarikçi firmalarımız Sosyal Uygunluk Politikamız konusunda bilgilendirilecek ve denetlenerek performans değerlendirmeleri yapılacaktır.
İş Etiği Politikamız

İş Etiği Kurallarının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması için gerekli çalışmaları yapacağımızı ve bu çalışmalar için gerekli kaynakları sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Firmamızın temel davranış kuralları olan İş Etiği Kurallarımız; dürüstlük, gizlilik ve çıkar çatışması hususlarını kapsamakta ve üst yönetim dahil tüm çalışanlarımızın uyması gerekmektedir.

Bu kapsamdaki sorumluluklarımız:

 1. Yasal Sorumluluklarımız
  Mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi ulusal yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 1. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
  Hizmetlerimizi müşteri memnuniyeti odaklı, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize karşı dürüst ve adil davranırız.
 1. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
  Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.
 1. Tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
  Tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız tedarikçilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.
 1. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
  Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
 1. Topluma Karşı Sorumluluklarımız
  İnsan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. Rüşvet vermeyiz ve kabul etmeyiz. Bu tür suçların ortadan kaldırılması çabalarını destekleriz.
Değerlerimiz

Dürüstlük
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ilişkide olduğumuz kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile açık ve dürüst bir işbirliği içinde oluruz.

Saygı
Farklılıkları zenginlik olarak görür her türlü ayrımcılığı reddederiz. Müşterilerimize, taşeronlarımıza, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve topluma saygımız sonsuzdur.

Müşteri Odaklılık
Tüm müşterilerimize değer veririz. Onları etkin bir şekilde dinleyerek ihtiyaçlarını anlayıp en hızlı şekilde çözüm üretiriz.

Kalite
Yüksek kalite anlayışımız ile üstün hizmetler veririz.

Yenilikçilik
Yenilikçilik; sektördeki farklılığımızı, başarımızı, gelişmemizi ve lider konumumuzu sürdürmenin temelidir.